Ruimtelijke visie

De meeste dorpen en steden in Nederland kennen een duidelijke scheiding tussen de stedelijke omgeving en het platteland. Juist in die omgeving kan de overgang van stad of dorp naar het buitengebied een aantrekkelijke omgeving worden voor mensen die natuurlijk willen wonen. Woonlandschap speelt daar op in. 

In vroeger tijden ontstonden buurtschappen, een kleinschalige concentratie van (agrarische) woningen in het buitengebied. Woonlandschap biedt door de integratie van landschap en wonen een unieke mogelijkheid om in het buitengebied nieuwe buurtschappen te vormen en zo nieuwe ruimte te scheppen voor wonen zonder de stedelijke aanblik van traditionele woningontwikkeling. 

initiatief

Een bewuste keuze

De grote schaarste aan woningen en de grote invloed van woningbouw op de natuur vereist een creatieve benadering.

Het filosoferen over deze probleemstelling leidde tot een omdraaiing van de traditionele uitgangspunten bij woningbouw 

De impact van woningbouw op haar omgeving kan aanzienlijk worden beperkt door woningen ondergeschikt te maken aan het landschap. Zo ontstond de basis van het Woonlandschap

aan het landschap ondergeschikte woningbouw

CO2 reduceren

Onbezorgd wonen, een minimale CO2 afdruk, meer biodiversiteit en je thuis voelen in de natuur zonder concessies te doen aan luxe en comfort.

Een ruim opgezet landschap dat uitnodigt elkaar te ontmoeten, waardoor gemeenschapszin wordt gestimuleerd en het gevoel van jouw welzijn wordt verbeterd. Het stimuleert informeel netwerken.

..

ruimte voor biodiversiteit

Bevorderen biodiversiteit

Woningen gemaakt met zoveel mogelijk circulaire materialen. Slim ontworpen naar haar omgeving. Deels onder de grond gebouwd, ondergeschikt aan het landschap. Waardoor er een sterke stimulans wordt gegeven aan het bevorderen van de biodiversiteit.

Biodiversiteit is de verscheidenheid van insecten, dieren, planten, organismen en ecosystemen. Het is essentieel voor het leven op aarde.

Animatie: voorbeeld van een woonlandschap, woningen worden op ooghoogte bijna niet gezien.

Video afspelen

Leefomgeving

… is de focus. De kwaliteit van leefbaarheid wordt bereikt door sfeer, ruimte en schaduw. Een beleving om in te wonen.

De woningen en de omgeving vormen één geheel. Een aantrekkelijke plek om je echt thuis te voelen.